Menu

Ontwerp

Samen met onze opdrachtgevers werken wij vanuit Studio D aan de ontwikkeling en transformatie van buurten, steden en regio’s. Voor werkgebieden, woongebieden en landschappen maken we visies, stedenbouwkundige plannen, inpassingsplannen, ontwikkelingsstrategieën, beeldkwaliteitsplannen en werken we aan de inrichting van de openbare ruimte. Onze producten staan hierbij nooit op zichzelf, maar maken onderdeel uit van groter planproces.

Schema producten Studio D

Werkvelden

Stedenbouw

Voor werkgebieden en woongebieden maken we visies, stedenbouwkundige plannen, ontwikkelingsstrategieën, beeldkwaliteitsplannen en werken we aan de inrichting van de openbare ruimte.

Landschap

Landschapsvormende krachten en processen, zoals bodemvorming, hydrologie, natuurlijke dynamiek, infrastructuurontwikkeling en occupatie nemen wij als vertrekpunt voor onze plannen.

Infrastructuur

De ruimtelijke inpassing van infrastructuur gaat niet alleen over het reduceren van impact op de directe omgeving. Vaak biedt de verbreding of aanleg van een weg ook kansen om kwaliteit toe te voegen.

Energie & klimaat

Hoe zorgen we ervoor dat de energietransitie die gaande is ook een nieuw perspectief oplevert voor de regionale economie en de ruimtelijke kwaliteit van stad en regio?

Vragen?
Wij helpen je graag.

Daan van den Berg

Stedenbouwkundige

+31 (0) 6 53 73 43 97

daan@studiod.nu

David Heesen

Stedebouwkundig ontwerper

+31 (0) 6 83 98 89 31

david@studiod.nu