Menu

Ontwerpen

Meer over
ons werk?

Wij werken aan de ontwikkeling en transformatie van buurten, steden en regio’s. Voor werkgebieden, woongebieden en landschappen werken we aan masterplannen, ruimtelijke visies, stedenbouwkundige plannen, inrichtingsplannen, ontwikkelstrategieën en beeldkwaliteitsplannen.

De Studio D producten staan hierbij nooit op zichzelf, maar maken onderdeel uit van groter planproces. Onderstaand schema geeft een beeld van dit proces waarin wij samen met andere disciplines opereren.

Schema producten en diensten studio D

Werkvelden

Transformatie

Voor werkgebieden en woongebieden maken we visies, stedenbouwkundige plannen, ontwikkelingsstrategieën, beeldkwaliteitsplannen en werken we aan de inrichting van de openbare ruimte.

Infrastructuur

De ruimtelijke inpassing van infrastructuur gaat niet alleen over het reduceren van impact op de directe omgeving. Vaak biedt de verbreding of aanleg van een weg ook kansen om kwaliteit toe te voegen.

Water & ontwikkeling

Wij werken aan projecten waarin water aanleiding is om ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Hierbij gaat het om projecten waarin het doel dijkversterking, ruimte voor de rivier en/of waterfrontontwikkeling is.

Energie & klimaat

De komende jaren staan steden en regio’s voor de opgaven om vorm te geven aan de energietransitie en maatregelen voor klimaatadaptatie. Wij helpen bij het in beeld brengen van kansen en perspectieven.

Key visual Innova 4D

Realtime ontwerpen in 4D

Wij maken bij onze ontwerpprojecten gebruik van Innova 4D. Met Innova 4D is het mogelijk om een ontwerp al in een vroeg stadium te beleven. Zo zijn onze ontwerpen interactief, kunnen deze aangepast worden en wordt de ruimtelijke impact direct zichtbaar.

Vragen?
Wij helpen je graag.

Daan van den Berg

Stedenbouwkundige

+31 (0) 6 53 73 43 97

daan@studiod.nu

David Heesen

Stedebouwkundig ontwerper

+31 (0) 6 83 98 89 31

david@studiod.nu