Menu

We design space from
an eye-level perspective

Hallo! Wij zijn Studio D, een ontwerpbureau voor stedenbouw en landschap gevestigd in Arnhem. Wij helpen onze opdrachtgevers met ontwerp, visualisatie en de interactie tussen beide.

Ontwerp

Ontwerpen op ooghoogte

Visualisatie

Verbeelding nieuw

Interactie

Verbeelden

Herontwikkeling NYMA terrein

Een Ontwikkelstrategie en Ontwikkelplan voor een nieuw bruisend stuk Nijmegen vol bedrijvigheid en activiteit voor iedereen binnen en buiten de stad.

N346 rondweg Lochem

De realisatie van 3,8 km nieuwe provinciale en gemeentelijke infrastructuur, met raakvlakken aan woon-, werk-, verblijfs- en transferfuncties.

Meanderende Maas

Het in beeld brengen van de dijkversterking tussen Ravenstein en Lith, met meer ruimte voor de Maas en een kwalitatieve ontwikkeling van het gebied er omheen.

Cleantech A1-zone

Een ruimtelijke kwaliteitskaart voor de transitie op het vlak van energie, klimaat, mobiliteit en aantrekkelijke leefmilieus in de Cleantech Regio.

Key visual Innova 4D zonder titel

Ontdek de kracht van ontwerpen op ooghoogte.

Ook met ons samenwerken?

We komen graag eens langs om samen tot nieuwe inzichten en ideeën te komen. Neem gerust contact op met Daan van den Berg van ons bureau, telefoon: 06 – 537 343 97.