Menu

Ruimtelijk advies

Met onze expertise op het vlak van stedenbouw en landschap helpen we onze opdrachtgevers om ruimtelijke vraagstukken op te lossen. Zo functioneren we in een breder projectteam met verschillende disciplines, of werken we aan een rapport waar we transparant en visueel uitleggen welke ruimtelijke uitgangspunten essentieel zijn. Zo helpen we draagvlak te creëren en de besluitvorming toegankelijker te maken.

Werkvelden

Stedenbouw

Voor werkgebieden en woongebieden maken we visies, stedenbouwkundige plannen, ontwikkelingsstrategieën, beeldkwaliteitsplannen en werken we aan de inrichting van de openbare ruimte.

Landschap

Landschapsvormende krachten en processen, zoals bodemvorming, hydrologie, natuurlijke dynamiek, infrastructuurontwikkeling en occupatie nemen wij als vertrekpunt voor onze plannen.

Infrastructuur

De ruimtelijke inpassing van infrastructuur gaat niet alleen over het reduceren van impact op de directe omgeving. Vaak biedt de verbreding of aanleg van een weg ook kansen om kwaliteit toe te voegen.

Energie & klimaat

Hoe zorgen we ervoor dat de energietransitie die gaande is ook een nieuw perspectief oplevert voor de regionale economie en de ruimtelijke kwaliteit van stad en regio?

Vragen?
Wij helpen je graag.

Daan van den Berg

Stedenbouwkundige

+31 (0) 6 53 73 43 97

daan@studiod.nu

David Heesen

Stedebouwkundig ontwerper

+31 (0) 6 83 98 89 31

david@studiod.nu