Menu

Onderliggend wegennet A1

Een ruimtelijke visie op het Gelderse onderliggende wegennet.

Opdrachtgever
Provincie Gelderland

Schaal
XL

Jaar
2015-2018

Ons werk
Landschapsvisie
Ontwerpend onderzoek
Procesbegeleiding

Een ruimtelijke visie op het Gelderse onderliggende wegennet.

Om de doorstroming te verbeteren en de capaciteit te vergoten zal de A1, de nationale oost-west autoverbinding tussen de randstad en Duitsland, worden verbreed. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu, provincie Gelderland, provincie Overijssel, regio Twente en regio Stedendriehoek hebben op 31 oktober 2013 in een bestuursovereenkomst afspraken gemaakt over de capaciteitsuitbreiding van de A1 voor het gedeelte tussen Apeldoorn en Azelo.

Ruimtelijke visie A1 Apeldoorn Azelo

Door de provincie Gelderland is het initiatief genomen om te kijken naar het functioneren van de bestaande provinciale aansluitingen. Hierbij is niet alleen functioneel naar het verkeerssysteem gekeken, ook is er nagedacht over de wijze waarop ruimtelijke kwaliteit kan worden ingebed in een integrale en gebied specifieke oplossing voor de geselecteerde aansluitingen.

Deze bevinden zich ter hoogte van Voorst, Twello, Deventer en Lochem. Deventer en Lochem bevinden zich deels op het grondgebied van de provincie Overijssel, maar zijn bewust onderdeel van deze studie omdat de impact op het provinciale wegennet in Gelderland niet los kan worden gezien van mogelijke aanpassingen ter hoogte van deze aansluitingen. Voor alle vier de aansluitingen is in deze studie een ruimtelijk toekomstperspectief geschetst.