Menu

Verbreding A1 Apeldoorn-Azelo

Verbeelding van ruimtelijke ontwerpvraagstukken langs de A1.

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat

Schaal
M

Jaar
2018

Ons werk
3D visualisatie & animatie

Verbeelding van ruimtelijke ontwerpvraagstukken langs de A1.

Om de doorstroming te verbeteren en de capaciteit te vergoten werkt Rijkswaterstaat aan de capaciteitsuitbreiding van de A1 op het stuk tussen Apeldoorn en Azelo. De verbreding van de weg heeft ruimtelijk de nodige gevolgen en langs het tracé ontstaan verschillende ontwerpvraagstukken. Ons is gevraagd Rijkswaterstaat te ondersteunen bij een aantal van deze situaties door aan de hand van 3D visualisaties de ruimtelijke impact in beeld te brengen. Dit beeldmateriaal heeft Rijkswaterstaat tijdens verschillende bijeenkomsten met stakeholders gedeeld, wat het draagvlak en het proces rondom de besluitvorming ten goede kwam.

3D visualisatie viaduct Hoog Burel vogelvlucht