Menu

Sterke Lekdijk

Dijkversterking, ruimte voor de rivier en kansen voor ontwikkeling

Opdrachtgever
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Schaal
XL

Jaar
2020

Ons werk
3D visualisatie & interactieve viewer

Een versterking van de Lekdijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden versterkt de komende jaren de Lekdijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen. Dit is één van de deeltrajecten van het project Sterke Lekdijk. De Lekdijk beschermt een groot deel vanWest- en Midden-Nederland tegen een overstroming vanuit de rivier. Een gebied waar meer dan één miljoen mensen wonen en werken. Het waterschap wil niet alleen de dijk sterker maken, maar waar het kan ook mooier. In het traject richting een voorkeursalternatief worden omwonende en belanghebbende gevraagd naar hun wensen en ideeën. Wij helpen hierbij het Waterschap met het in beeld brengen van de beoogde maatregelen. Hierbij gebruiken we naast 3D visualisaties ook een interactieve viewer waarin het plan wordt toegelicht.

3D visualisatie Gravenbol
3D visualisatie Beermuur
3D visualisatie Polder Voorhavendijk