Menu

Stadslab Nijmegen

Een andere vorm van stedelijke ontwikkeling.

Opdrachtgever
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Schaal
S/M/L/XL

Jaar
2015-2017

Ons werk
Ontwerpend onderzoek
Analyse & ruimtelijke visie
Visualisatie

Een andere vorm van stedelijke ontwikkeling.

Er is in Nijmegen enorm veel activiteit op ruimtelijk gebied. Met onder meer de aanleg van het Waalfront en de Waalsprong ondergaat de stad een indrukwekkende metamorfose aan de Waal, maar ook elders in de stad wordt er constant doorgewerkt aan allerlei ruimtelijke projecten. Gemene deler bij al deze projecten is de grote aandacht voor kwaliteit en de verschillende partijen die erbij betrokken zijn.

Illustratie tijdelijke initiatief Waalkade Nijmegen

Parallel aan deze ontwikkelingen ontstaat een trend waarbij steeds minder projecten top-down worden aangevlogen en steeds meer input wordt gevraagd van de burger. Als gevolg hiervan ontstaan er steeds vaker burgerinitiatieven die van onderaf een relatie aangaan met ruimtelijke ontwikkelingen. Deze initiatieven hebben veel potentie, maar moeten nog wel voldoen aan de door de gemeente ingestelde ruimtelijke kaders.

Illustratie tijdelijke initiatief Waalkade Nijmegen

Op het moment dat dit niet het geval is, leidt dit tot het verlies van stedelijke waardecreatie. Echter, wanneer de gemeente en de initiatiefnemers tot een samenwerking weten te komen, leidt dit juist tot een betere stedelijke inbedding van het initiatief. Om deze samenwerking te bevorderen, hebben Lentekracht, de Radboud Universiteit, de Commissie Beeldkwaliteit Nijmegen, de ArtEZ hogeschool voor de kunsten, gemeente Nijmegen, de HAN en de vrijwilligerscentrale de handen ineengeslagen. Binnen het Stadslab hebben wij ons ingezet voor ruimtelijke bottom-up initiatieven door ondersteuning te bieden van idee tot realisatie.

Stadslab Nijmegen impactmeter burgerinitiatieven