Menu

Snelfietsroute 15

De ontbrekende schakel tussen het RijnWaalpad en De Liemers.

Opdrachtgever
Provincie Gelderland

Schaal
L

Jaar
2018

Ons werk
Landschappelijke inpassing
Procesbegeleiding lichtplan
Visuele communicatie

Snelfietsroute 15, de ontbrekende schakel tussen het RijnWaalpad en De Liemers.

Het Rijk en de provincie Gelderland leggen een nieuwe fietssnelweg aan langs de doorgetrokken A15 van knooppunt Ressen naar de A12 bij Duiven en Zevenaar. Hiermee ontstaat er voor fietsers een nieuwe verbinding over het Pannerdensch Kanaal. Zo profiteren ook de fietsers van het nieuwe tracé dat ontstaat door het doortrekken van de A15 richting Duiven. Daarnaast worden ook bestaande snelfietsroutes beter ontsloten. Zo sluit de nieuwe snelfietsroute 15 aan op het RijnWaalpad (tussen Nijmegen en Arnhem) en De Liemers (tussen Zevenaar en Arnhem). Zo ontstaat een fietsnetwerk van hoge kwaliteit in de regio Arnhem-Nijmegen.

kaart snelfietsroute F15

Landschappelijke inpassing

Voor de provincie Gelderland hebben wij gewerkt aan de ruimtelijke en landschappelijke inpassing van deze snelfietsroute. Zo hebben we verschillende tracés verkend en is de ruimtelijke impact hiervan inzichtelijk gemaakt. Uitgangspunt was om de route zoveel mogelijk continuïteit te geven en specifieke landschappen te accentueren. Voor een aantal situaties hebben we op het snijvlak van verkeer, ecologie en ruimtelijke kwaliteit integrale ontwerpoplossingen ontworpen.

3D visualisatie snelfietsroute F15