Menu

Ontwikkelstrategie en Ontwikkelplan NYMA

De nieuwe creatieve hotspot aan de Waal

Opdrachtgever
Nijmegen

Schaal
M

Jaar
2019

Foto’s
Thea van den Heuvel

Ons werk
Ruimtelijke strategie
Visuele communicatie

De nieuwe creatieve hotspot aan de Waal.

Het NYMA terrein wordt een nieuw bruisend stuk Nijmegen. Vol bedrijvigheid en activiteiten voor iedereen binnen en buiten de stad. Het gebied heeft door haar ligging aan de Waal een rijke, gelaagde geschiedenis en een heel eigen – industrieel – karakter. Wij werkten aan de ontwikkelstrategie en het Ontwikkelplan voor het terrein. Hierin is een route uitgezet met als doel NYMA te transformeren naar een aantrekkelijke plek voor bezoekers en ondernemers.

Luchtfoto NYMA terrein Nijmegen

Een organische ontwikkeling

Uitgangspunt is het terrein op een organische manier te ontwikkelen, waarbij er ruimte is voor onbekende, experimentele, tijdelijke maar ook meer permanente ontwikkelingen. Het terrein wordt daarmee schaalbaar in de tijd. De fabriek functioneert als infrastructuur voor het huisvesten van de productie, ofwel het fijnmazige netwerk van gebruikers én bezoekers.

Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden is in het ontwikkelplan een ruimtelijk kader opgenomen. Binnen dit kader zijn de gezamenlijke ambities vastgelegd doormiddel van vijf kernwaarden. Zo wordt NYMA een ontwikkeling vanuit lokale gezamenlijke kennis en kracht en zijn de bestaande kwaliteiten het vertrekpunt. Door alle lagen heen wordt gezocht naar verbinding, samenwerking en het delen van kennis op grote en kleine schaal. De fabriek vormt een groeiende flexibele infrastructuur om deze ontwikkeling te faciliteren.

NYMA terrein Nijmegen ruimtelijke visie
Fabriek A en B NYMA terrein Nijmegen
Visualisatie Cobercokwartier Arnhem dag