Menu

Ontwikkelstrategie en Ontwikkelplan NYMA

De nieuwe creatieve hotspot aan de Waal

Opdrachtgever
Gemeente Nijmegen

Schaal
M

Jaar
2021

Foto’s
Thea van den Heuvel

Ons werk
Ruimtelijke strategie
Visuele communicatie
3D visualisatie

De nieuwe creatieve hotspot aan de Waal.

Het NYMA terrein wordt een nieuw bruisend stuk Nijmegen. Vol bedrijvigheid en activiteiten voor iedereen binnen en buiten de stad. Het gebied heeft door haar ligging aan de Waal een rijke, gelaagde geschiedenis en een heel eigen – industrieel – karakter. Wij werkten aan de ontwikkelstrategie en het ontwikkelplan voor het terrein. Hierin is de route uitgezet met als doel NYMA te transformeren naar een aantrekkelijke plek voor bezoekers en ondernemers.

Luchtfoto NYMA terrein Nijmegen

Een organische ontwikkeling

Uitgangspunt is het terrein op een organische manier te ontwikkelen, waarbij er ruimte is voor onbekende, experimentele, tijdelijke maar ook meer permanente ontwikkelingen. Het terrein wordt daarmee schaalbaar in de tijd.

NYMA terrein Nijmegen ruimtelijke visie

De fabriek functioneert als infrastructuur voor het huisvesten van de productie, ofwel het fijnmazige netwerk van gebruikers én bezoekers.

NYMA terrein isometrisch perspectief

Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden is in het ontwikkelplan een ruimtelijk kader opgenomen. Binnen dit kader zijn de gezamenlijke ambities vastgelegd doormiddel van vijf kernwaarden. Zo wordt NYMA een ontwikkeling vanuit lokale gezamenlijke kennis en kracht en zijn de bestaande kwaliteiten het vertrekpunt.

Exploded view Vasim Nijmegen

Door alle lagen heen wordt gezocht naar verbinding, samenwerking en het delen van kennis op grote en kleine schaal. De fabriek vormt een groeiende flexibele infrastructuur om deze ontwikkeling te faciliteren.

Vasim terrein in Nijmegen
Vasim Nyma terrein in Nijmegen
Vasim Nyma terrein in Nijmegen