Menu

N825 Nettelhorsterweg

Landschappelijke inpassing van de Nettelhorsterweg N825 en het landgoed.

Opdrachtgever
Provincie Gelderland

Partners
Gelders Genootschap

Schaal
L

Jaar
2019

Ons werk
Ontwerpend onderzoek
Landschapsplan
3D visualisatie & animatie

Landschappelijke inpassing van de Nettelhorsterweg N825 en het landgoed.

In 2020 wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de Nettelhorsterweg (N825) tussen Lochem en Borculo. Hierbij is gekeken naar eventuele aanpassingen in het tracé van de weg. In samenwerking met het Gelders Genootschap hebben wij gewerkt aan het landschapsplan en de communicatie richting omwonenden. Met het landgoed Nettelhorst en bijbehorende laanstructuren als bijzondere elementen is gekeken naar enerzijds een goede inpassing van de weg en anderzijds mogelijkheden om de specifieke kwaliteiten van het landgoed en de directe omgeving te versterken.

Landschapsplan Nettelhorsterweg kaart

Ter hoogte van de N346 wordt de Nettelhorsterweg getransformeerd naar fietspad en de huidige weg krijgt een nieuw tracé. Zo blijft de waardevolle laanstructuur langs de Nettelhorsterweg behouden. Verderop wordt, ter hoogte van het landgoed Nettelhorst, het carré met bomenlanen hersteld. Ook wordt hier de gracht rondom het landgoed weer teruggebracht. Via onderstaande video is het volledige landschapsplan inzichtelijk gemaakt en richting omwonenden gecommuniceerd.

Kaart Nettelhorsterweg N825