Menu

N346 Schakel Achterhoek A1

Een nieuwe provinciale weg om de regionale bereikbaarheid te verbeteren

Opdrachtgever
Provincie Gelderland

Schaal
L

Jaar
2016-2021

Ons werk
Landschapsplan
Beeldkwaliteitsplan
Ruimtelijk kwaliteitsdocument
3D visualisatie
Interactieve communicatie

Een nieuwe provinciale weg om de regionale bereikbaarheid te verbeteren.

Samen met de provincie Gelderland, de gemeente Lochem en de Nederlandse Spoorwegen hebben we gewerkt aan de realisatie van een nieuwe provinciale weg tussen de kruispunten N332 en de N825; het project ‘N346 Schakel Achterhoek – A1’. Doel van het project was de regionale bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. De realisatie van het project betekent de inpassing van c.a. 3,8 km nieuwe provinciale en gemeentelijke infrastructuur, met raakvlakken aan woon-, werk-, verblijfs- en transferfuncties. Ruimtelijke kwaliteit was daarom een van de belangrijkste speerpunten. Tijdens het project werkten we aan het beeldkwaliteitsplan, het ruimtelijke kwaliteitsdocument, diverse ontwerpstudies en alle visuele communicatie tijdens het proces.

Stationsgebied N346 Lochem

De ontwerpopgave

De noordelijke provinciale weg (N346) van Lochem wordt aangelegd op de grens van een stedelijk gebied, dat bovendien door de spoorlijn en het kanaal sterk is begrensd. Dat maakt de aanleg van deze rondweg tot een speciale opgave. De weg structureert de omgeving, bakent deelgebieden af en schept grenzen en barrières. In deze complexe omgeving komen verschillende netwerken en ontwikkelingen bij elkaar. De ontwerpopgave is ervoor te zorgen dat de bereikbaarheid en verkeersveiligheid verbeterd worden en er tevens een ruimtelijk samenhangend beeld ontstaat waarin de nieuwe provinciale weg Lochem aantrekkelijker maakt.

N346 Lochem kaart deelgebieden

Het ruimtelijke kwaliteitsdocument

Het Ruimtelijk kwaliteitsdocument (RKD) vormt het toetsingskader als het gaat om de ruimtelijke kwaliteit in het ontwerp en de realisatie van het project. Het RKD is gericht op de landschappelijke inpassing, inrichting en architectonische vormgeving van het project. Het RKD bevat enerzijds de eisen waar het ontwerp tijdens de aanbestedingsfase minimaal aan zal moeten voldoen. Anderzijds bevat het RKD ook wensen waarop de inschrijvers zich tijdens de aanbestedingsprocedure met hun inschrijving kunnen onderscheiden en de wedstrijd op kunnen winnen.

Kaart opgaven totaal 3D N346 Lochem detail