Menu

Duurzaamheidsscan N345 Voorst

Alle duurzaamheidsaspecten in beeld.

Opdrachtgever
Provincie Gelderland

Schaal
M

Jaar
2016

Ons werk
Analyse
Visuele communicatie

Alle duurzaamheidsaspecten in beeld.

In het kader van de Green Deal Grond-Weg- en Waterbouw (GWW) heeft de provincie Gelderland de ambitie uitgesproken om de aanleg en onderhoud van infrastructuur minder milieubelastend te krijgen. Bij de ontwikkeling van de nieuwe rondweg Voorst is daarom specifiek gekeken naar de wijze waarop duurzame keuzes kunnen bijdragen aan deze ambitie. Doel van deze studie was dan ook om te laten zien op welke wijze duurzaamheid is verankerd in het planproces en inzichtelijk maken waar het accent van deze keuzes ligt.

Duurzaamheidscan rondweg N345 thema klimaat
Duurzaamheidscan rondweg N345 thema water&bodem