Menu

Afwaardering N345 De Hoven

Strategische herinrichting van de openbare ruimte.

Opdrachtgever
Provincie Gelderland

Schaal
M

Jaar
2016

Ons werk
Stedenbouwkundige visie
Inrichting openbare ruimte
Ontwerpend onderzoek

Strategische herinrichting van de openbare ruimte.

Dit is de stedenbouwkundige studie naar de herinrichting van de N345 ter hoogte van De Hoven. Deze studie is een vervolg op de plannen die er zijn voor een nieuwe rondweg om De Hoven aan te leggen. Hierdoor zal de verkeersintensiteit op het deel van het bestaande tracé, ter hoogte van de Weg naar Voorst en Kanonsdijk aanzienlijk afnemen. In deze nieuwe context kan de leefbaarheid worden vergroot en zijn er kansen om aangrenzende ruimtelijke opgaven integraal mee te nemen.

Schets afwaardering N345 De Hoven

Doel van deze studie was niet om tot een gedetailleerd ontwerp te komen, maar juist om een duidelijke ontwikkelrichting aan te geven waarbinnen discussie kan zijn over de verdere uitwerking van de ideeën. Zo werd het proces gestimuleerd waarin de provincie Gelderland, de gemeente Zutphen en overige stakeholders gezamenlijk nadenken over de toekomst van dit gebied.

Ontwerp plein Afwaardering N345 De Hoven