Menu

Meanderende Maas

Dijkversterking, ruimte voor de rivier en kansen voor ontwikkeling

Opdrachtgever
Waterschap Aa en Maas

Schaal
XL

Jaar
2020

Ons werk
3D visualisatie & animatie

Dijkversterking, ruimte voor de rivier en kansen voor ontwikkeling.

Het project Meanderende Maas gaat de dijk tussen Ravenstein en Lith verbeteren, de Maas meer ruimte geven en de kansen benutten om het gebied kwalitatief te ontwikkelen. Het ontwerpen van een dijkversterking en uiterwaardengebied kent vele gevoeligheden. Stakeholders kijken kritisch naar de effecten op hun eigendom en de gevolgen voor de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Wij helpen het Waterschap Aa en Maas bij het zorgvuldig in beeld brengen van deze gevolgen.

De kracht van verbeelding

Door gebruik te maken van visualisaties en een 3D animatievideo hebben we de nieuwe dynamiek van het gebied in beeld gebracht. Het visualiseren van een ruimtelijk plan is voor ons meer dan alleen een functionele verbeelding van een idee, het gaat ook over het gevoel en de beleving bij een plek. Onze uitdaging was dit te vangen en voor iedereen toegankelijk maken, zodat het geschetste voorkeursalternatief en de betekenis ervan op verschillende schaalniveaus inzichtelijk is, vertrouwen geeft en ruimte biedt voor interpretatie.

Meanderende Maas 3D profielen
Meanderende Maas bij Haren
5.MM_Megen 1 (1)

Grond voor erfgoed, klimaat en verstedelijking

In het kader van de Erfgoeddeal werkten we aan visuals om uit te leggen hoe de rivierverruiming tussen Ravenstein en Lith een meerledig doel kan dienen. Naast de beoogde dijkversterking kunnen op meerdere locaties langs de dijk cultuurhistorische plekken zichtbaar gemaakt worden. Omdat de transport van grond hierdoor kortere afstanden aflegt levert dit, naast toegevoegde waarde op het vlak van ruimtelijke kwaliteit, ook een CO2 reductie op.

Erfgoeddeal hoofconcept
Erfgoeddeal Meanderende Maas 3
Infographics erfgoeddeal Meanderende Maas 1

Innova Planviewer

Bij dit project hebben we gebruikt gemaakt van Innova Planviewer. Dit is een online communicatietool voor ruimtelijke projecten. Met behulp van interactieve kaarten zijn 3D visualisaties, 3D animaties, 360 graden panorama’s, doorsnedes en toelichtingen in samenhang gepresenteerd.