Menu

Klimaatvesting Zutphen

Een klimaatadaptieve binnenstad in Zutphen.

Opdrachtgever
Gemeente Zutphen

Schaal
XL

Jaar
2018

Ons werk
Stedenbouwkundige visie
Ontwerpend onderzoek
3D visualisatie & animatie

Een klimaatadaptieve binnenstad in Zutphen.

De opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat in algemene zin zorgen ervoor dat steden maatregelen moeten nemen om binnen deze nieuwe context goed te kunnen blijven functioneren. Dit is voor veel steden een lastige opgave, vooral als de stad een historisch karakter heeft. Dergelijke steden hebben vaak een stenige kern en zijn daardoor extra kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering in de vorm van extreme neerslag en hitte.

Visie klimaatgordels Zutphen

Zutphen is een Hanzestad met oude vestingwerken. De stad had vroeger veel ruimte voor waterberging langs de verdedigingswerken, maar naar verloop van tijd waren deze vestingwerken, door veranderende oorlogsvoering, niet meer nodig. De wateren maakten plaats voor woningen en wegen en de stad werd kwetsbaar voor klimaatverandering.

Doel van de gemeente Zutphen was om enerzijds de stad meer klimaatbestendig te maken en anderzijds de identiteit van de stad te versterken. Wij zijn op zoek gegaan naar mogelijkheden om het klimaatadaptiever maken van de stad te combineren met het terugbrengen van oude vergeten en verdwenen historische elementen. Zo hebben we de historische groene gordels waar mogelijk in ere hersteld en of met een duidelijke referentie naar het verleden weer nieuw leven ingeblazen.