Menu

Klimaatadaptatie Nijmegen centrum

Klimaatadaptatie als stimulans voor ruimtelijke en sociale kwaliteit.

Opdrachtgever
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Schaal
S

Jaar
2017

Ons werk
Ontwerpend onderzoek
Analyse & ruimtelijke visie
Visualisatie

Klimaatadaptatie als stimulans voor ruimtelijke en sociale kwaliteit.

Klimaatverandering is en blijft een gevaar voor de mens en zijn leefomgeving. Hoewel er veel bewustzijn en kennis is rondom dit immense probleem, kampen burgers, ondernemers en overheidsinstellingen nog steeds met vragen. Vanuit het zelf geïnitieerde stadslab Nijmegen zijn wij op zoek gegaan naar oplossingen om de verandering van het klimaat in binnenstedelijk gebied aan te pakken. Specifiek hebben we gekeken naar mogelijkheden om aan de hand van klimaatadaptatie de ruimtelijke en sociale structuur van het centrum van Nijmegen te versterken. Klimaatadaptatie hebben wij dan ook als kans gezien om tevens een aantal andere opgaven mee te nemen.

Klimaatatlas Nijmegen centrum

In ieder onderdeel van dit onderzoek komen de drie thema’s klimaat, sociaal en ruimte samen. Klimaat heeft zowel effect op de mens als op de ruimte waarin zij leven. Met een sterk sociaal netwerk kunnen zowel ruimtelijke- als klimaatopgaven eenvoudiger worden aangepakt. En wanneer de ruimte dusdanig goed wordt ingericht kunnen klimaatproblemen worden verminderd of zelfs worden voorkomen. Daarnaast kan een zorgvuldig ingerichte ruimte zorgen voor meer sociale samenhang. Op basis van de gevormde visie en bijbehorende strategie hebben we diverse deeluitwerkingen gemaakt die laten zien hoe deze thema’s integraal kunnen worden ontworpen.

Netwerk Klimaatadaptatie Nijmegen centrum
Ontwerp klimaatadaptatie Nijmegen centrum