Menu

Kernkwaliteiten Nationaal Landschap De Graafschap

De kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap De Graafschap in beeld.

Opdrachtgever
Gemeente Bronckhorst

Partner
Gelders Genootschap

Schaal
XL

Jaar
2017

Ons werk
Cartografie

De kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap De Graafschap in beeld.

Het noordelijke deel van de gemeente Bronckhorst maakt deel uit van Nationaal Landschap De Graafschap. Een van rijkswege aangewezen kleinschalig waardevol landschap van oeverwallen langs de IJssel, veel historie en een mozaïek van landgoederen en oude ontginningen. Ruimtelijke ontwikkelingen in het nationaal landschap zijn mogelijk mits de kernkwaliteiten worden behouden en versterkt.

De Graafschap nationaal landschap kaart 2

Samen met het Gelders Genootschap hebben wij in opdracht van de gemeente Bronckhorst gewerkt aan de verbeelding van de kernkwaliteiten. Deze zijn samengevat en geconcretiseerd in de kernkwaliteitenkaart en vertaald naar ambities en bouwsteden voor het landschap.