Menu

MIRT verkenning IJsselkop

Een verkenning naar rivierverruimende maatregelen in Stadsblokken-Meinerswijk en de Huissensche Waarden.

Opdrachtgever
Provincie Gelderland

Schaal
XL

Jaar
2018

Ons werk
Analyse & concept
Visuele communicatie

Een verkenning naar rivierverruimende maatregelen in Stadsblokken-Meinerswijk en de Huissensche Waarden.

In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (BO MIRT) van december 2017 is besloten om een MIRT-onderzoek te starten waarin de mogelijkheden voor realisatie en kosten van rivierverruimende maatregelen in Stadsblokken-Meinerswijk en de Huissensche Waarden verder in beeld worden gebracht.

3D illustratie Rivierverruiming IJsselkop in Arnhem

In het Deltaprogramma Rivieren zijn eerder studies verricht naar de mogelijkheden van rivierverruiming in het splitsingspuntengebied. Eén van de conclusies van die studies was dat afhankelijk van welke rivierverruimende maatregelen in het Rivierklimaatpark IJsselpoort gekozen gaan worden, er rivierverruimende maatregelen langs de Nederrijn en Pannerdensch Kanaal nodig zijn om de afvoerverdeling in stand te houden.

Illustratie plangebied IJsselkop in Arnhem
3D illustratie principes meekoppelkansen IJsselkop in Arnhem

Ons werk was erop gericht om te komen tot de inhoudelijke essentie van de verkenning, om deze vervolgens ook te verbeelden. Aan de hand van verschillende infographics hebben we meerdere lagen aan informatie samengevoegd en meer duiding gegeven aan de ruimtelijke impact van verschillende maatregelen.