Menu

IJsseldijk en uiterwaarden Voorst

Een interactieve viewer voor cultuurhistorie.

Opdrachtgever
Gemeente Voorst

Partners
Gelders Genootschap

Schaal
XL

Jaar
2018

Ons werk
Cartografie
Visuele communicatie

Een interactieve viewer voor cultuurhistorie.

De IJsselvallei is rijk aan cultuurhistorische waarden, zoals dijktracés, kolken, terpen of pollen en een groot aantal monumentale gebouwen, waaronder diverse boerderijen en woonhuizen. Ook liggen aan de dijken vele landgoederen en buitenplaatsen.

In het kader van het project IJssel 2100 is een manier bedacht om al deze cultuurhistorische waarden op een aansprekende, uitnodigende en meer eigentijdse manier te presenteren. Samen met het Gelders Genootschap hebben wij voor de gemeente Voorst een interactieve online viewer gemaakt die de gebruiker op verschillende manieren inzicht geeft in de aanwezige cultuurhistorische elementen in dit gebied.

Interactieve viewer cultuurhistorie IJsseldijk voorst isometrisch perspectief Voorster Klei

In deze eerste versie zijn de belangrijkste cultuurhistorische waarden op een plek samengebracht en zoveel mogelijk gevisualiseerd. Eerder was deze informatie verspreid over een groot aantal rapporten en bestanden, veelal beperkt toegankelijk en weinig publieksvriendelijk. De interactieve dimensie maakt het leuk om verdieping te zoeken in de verschillende cultuurhistorische lagen. Door de interactie is het voor iedere gebruiker mogelijk om zijn of haar individuele verhaal samen te stellen. Dit maakt het mogelijk om de viewer met een brede doelgroep te delen.

Interactieve viewer cultuurhistorie IJsseldijk voorst isometrisch perspectief
Interactieve viewer cultuurhistorie IJsseldijk voorst 2D kaart