Menu

Cleantech A1-zone

Cleantech gaat het landschap op verschillende schaalniveaus veranderen.

Opdrachtgever
Provincie Gelderland

Partners
Gelders Genootschap

Schaal
XL

Jaar
2018

Ons werk
Ruimtelijke kwaliteitskaart
Ontwerpend onderzoek
3D visualisatie & animatie

Cleantech gaat het landschap op verschillende schaalniveaus veranderen.

De Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen is de Cleantech Regio. Cleantech gaat over samen werken aan een schone toekomst. Het gaat om energietransitie, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit, aantrekkelijke woonmilieus, evenwichtige natuurlijke leefmilieus en duurzame economische kansen. De ruimtelijke beleving, het landschap, zal hierdoor veranderen. Tegelijk koestert de regio de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten, de hoge biodiversiteit en de unieke beleving van landschap, erfgoed, dorpen en steden. De verbreding van de A1, de komende 10 jaar, wordt als kans gezien om in een brede zone aan weerszijde van de snelweg de ambities van de regio versneld en in samenhang te realiseren.

Cleantech A1-zone landschapstypen

De ruimtelijke kwaliteitskaart

Vanuit de samenwerkende partners, in het gebied tussen Apeldoorn en Voorst, was er de behoefte om constructief en consistent op deze ontwikkelingen in te spelen, met het oog op behoud en ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit en een duurzame economie. In samenwerking met het Gelders Genootschap hebben wij gewerkt aan een ruimtelijke kwaliteitskaart die richting geeft en inspirerende handvatten biedt bij de afweging van initiatieven met een ruimtelijke impact vanuit Cleantech A1-zone.

Toolbox Cleantech A1-zone

Op de kaart staat wat we koesteren en waar we kansen zien voor landschapsversterking en energietransitie. De “kaart” is een communicatiemiddel om te inspireren en richting te geven in de verdere discussie en nog te maken ruimtelijke afwegingen. Het resultaat is een toolbox met instrumenten die gebruikt kunnen worden bij het verder uitdiepen van projecten en opgaven in het gebied. We reiken de tools aan, waarmee initiatiefnemers aan de slag kunnen gaan. Daarnaast wordt met de kaart ook enkele gebiedsgerichte ontwerpopgaven geagendeerd, die in samenwerking met overheden en andere partners kunnen worden opgepakt.

Kernkwaliteiten V4
Bouwstenen
Bouwstenen