Menu

Beschermde stads- en dorpsgezichten Bronkhorst

Een inspiratiedocument voor cultuurhistorische waarden.

Opdrachtgever
Gemeente Bronkhorst

Partner
Gelders Genootschap

Schaal
S/M

Jaar
2019

Ons werk
Advisering ruimtelijke kwaliteit
Visuele communicatie

Een inspiratiedocument voor cultuurhistorische waarden.

De gemeente Bronckhorst wil zich samen met inwoners en andere betrokkenen inzetten om de kwaliteiten van de waardevolle dorpsgezichten Hummelo, Laag-Keppel en Bronkhorst ook voor de toekomst te behouden en daar waar mogelijk te versterken. Hierbij werd gezocht naar instrumenten om cultuurhistorische waarden onder de aandacht te brengen zonder dat dit per se gepaard zou gaan met nieuw, gedetailleerde regelgeving. Samen met het Gelders Genootschap hebben wij ons ingezet om de verschillende cultuurhistorische aspecten op een inspirerende manier in beeld te brengen en tevens kort toe te lichten. Zo hebben we ook de minder harde en moeilijk met regelgeving te borgen kwaliteiten een plek kunnen geven.

Beschermde stads- en dorpsgezichten Bronkhorst Laag-Keppel

De handreiking die is ontstaan kan worden gebruikt door eigenaren van grond en vastgoed, door bewoners, stedenbouwkundigen, architecten en andere opstellers van plannen. Maar ook door de gemeente zelf om te gebruiken bij het maken van plannen voor bijvoorbeeld de (her)inrichting van de openbare ruimte. Zo kunnen alle partijen samen zorgen voor een interessante, fijne leefomgeving met zijn eigen identiteit en ruimtelijke kwaliteit.

Beschermde stads- en dorpsgezichten Bronkhorst Hummelo
Beschermd stadsgezicht Bronkhorst regionaal