Menu

Arnhem Goederen

Ontwikkelvisie voor het spooremplacement nabij het centrum van Arnhem.

Opdrachtgever
NHTV Breda

Partners
Gemeente Arnhem

Schaal
L

Jaar
2019

Ons werk
Ontwerpend onderzoek

Ontwikkelvisie voor het spooremplacement nabij het centrum van Arnhem.

De gemeente Arnhem heeft een grote woningbouwopgave. Het oude en momenteel (deels)functieloze spooremplacement ‘Arnhem Goederen’ is een van de mogelijke ontwikkellocaties. Dit ontwerpende onderzoek bevat een analyse naar de identiteit en positie van Goederen in de stad. Op basis van de analyse zijn de belangrijke structuren en behoefte van de stad inzichtelijk gemaakt. Dit vormde een belangrijke voedingsbodem voor het ontwikkelen van een drietal ruimtelijke scenario’s.

Visiekaart Arnhem Goederen

Het eerste scenario, het organische klimaatpark, is een futuristisch scenario waarbij vol wordt ingezet op klimaatadaptieve oplossingen en het opwekken van duurzame energie. De structuren die voor de hand liggen om te worden gebruikt worden genegeerd, waardoor het in ruimtelijk opzicht een autonome plek in het stedelijke weefsel wordt.

Het tweede scenario staat in het teken van het terugbrengen van de polderstructuur die verdwenen is bij de aanleg van het emplacement. De spooraftakkingen lopen in het oosten van het terrein over in een strak grid waarin een woningbouwprogramma kan worden verweven.

In het laatste scenario wordt geëxperimenteerd met de mogelijkheden die de spoorlijnen van het emplacement bieden. Zij vormen het structurerende element in dit scenario. De sporen komen in verschillende vormen voor in dit scenario. Ze vormen de ontsluiting van het gebied, maar worden ook gebruikt als groenstroken en afwatering.

Ontwikkelprincipes Arnhem Goederen

Op basis van deze denkrichtingen is vervolgens een visie en ruimtelijk ontwerp gemaakt waarin verschillende ruimtelijke ideeën zijn samengebracht. Zo is Arnhem Goederen getransformeerd in een woonwerkgebied dat vanuit een park overloopt in een hoogstedelijk ontwikkeld gebied. De structuur wordt bepaald door zowel de sporen als de oude polderstructuur. Er zijn 3 hoofdroutes die van west naar oost lopen. De Emplacementsstraat is er hier een van, de andere twee worden gevormd door huidige spoorbundels.

Plankaart Arnhem Goederen

In de spoorcorridor is een route bedacht die aansluit op de spooraftakkingen in de spoordriehoek. Vanaf de Broekstraat zijn verbindingen gemaakt voor langzaam verkeer richting het zuiden, over Arnhem Goederen, verbonden met het RijnPark, uitkomend op de Rijnkade. Zo worden verschillende gebieden in de stad met elkaar verbonden en ontstaan er nieuwe ontwikkelmogelijkheden ook buiten de contouren van Arnhem Goederen.