Menu

Infrastructuur

De ruimtelijke inpassing van infrastructuur gaat niet alleen over het reduceren van impact op de directe omgeving. Vaak biedt de verbreding of aanleg van een weg ook kansen om kwaliteit toe te voegen. Voor gemeentes, provincies en Rijkswaterstaat werken we aan landschapsplannen, ruimtelijke visies en de formulering van esthetische eisen.

N839 3D visualisatie Papenstraat

Oog voor complexiteit en integraliteit

Wij werken op een integrale manier samen met andere disciplines aan infrastructuur. Hierbij verleiden we technische specialisten om buiten de kaders te denken en verdiepen we ons in de technische complexiteit van andere vakgebieden. Zo zijn we in staat om ruimtelijke kwaliteit op verschillende schaalniveaus aandacht te geven in het plan.

N839 3D visualisatie vogelvlucht

Identiteit als
drager

De ruimtelijke identiteit van de plek staat in onze ontwerpaanpak centraal. Binnen de verschillende lagen van een project werken wij aan de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van een project. Tijdens het ontwerpproces kijken we naar thema’s als verkeersveiligheid en techniek, maar ook naar ritmes en patronen, licht en kleurgebruik en hebben we oog voor de detaillering van kunstwerken en wegmeubilair.

Vragen?
Wij helpen je graag.

Daan van den Berg

Stedenbouwkundige

+31 (0) 6 53 73 43 97

daan@studiod.nu