Menu

Energie & klimaat

De komende jaren staan steden en regio’s voor de opgaven om vorm te geven aan de energietransitie en maatregelen voor klimaatadaptatie. Wij helpen bij het in beeld brengen van kansen en perspectieven.

3D visualisatie Zonneweide RWZI Oijen

Energie & landschap

De huidige energietransitie zorgt ervoor dat we met andere ogen naar ons landschap moeten kijken. We moeten zoeken naar andere vormen van ruimtegebruik, een andere ruimtebeleving en andere ruimtelijke kwaliteiten. Oude lagen in het landschap vormen samen met de maat, schaal en dynamiek van het landschap het vertrekpunt. Op deze manier kan hernieuwbare energie ook kwaliteit en betekenis toevoegen aan het landschap.

Cleantech toolbox
Cleantech toolbox voorbeeld

Klimaat & ontwikkeling

De opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat in algemene zin zorgen ervoor dat steden maatregelen moeten nemen om binnen deze nieuwe context goed te kunnen blijven functioneren. Dit is voor veel steden een lastige opgave, vooral als de stad een historisch karakter heeft. Dergelijke steden hebben vaak een stenige kern en zijn daardoor extra kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering in de vorm van extreme neerslag en hitte. In Zutphen zijn wij op zoek gegaan naar mogelijkheden om het klimaatadaptiever maken van de stad te combineren met het terugbrengen van oude vergeten en verdwenen historische elementen. Zo hebben we de historische groene gordels waar mogelijk in ere hersteld en met een duidelijke referentie naar het verleden weer nieuw leven ingeblazen.

3D visualisatie klimaatgordels Zutphen vanaf water

Vragen?
Wij helpen je graag.

Daan van den Berg

Stedenbouwkundige

+31 (0) 6 53 73 43 97

daan@studiod.nu