Menu

Innova 4D

Innova 4D laat realtime zien wat de impact is van ruimtelijke keuzes. Zo maken we ruimtelijke plannen inzichtelijk, bespreekbaar en beoordeelbaar.

Realtime ontwerpen

Innova 4D kan bij alle ruimtelijke projecten worden ingezet. Bijvoorbeeld bij vraagstukken op het vlak van energietransitie, binnenstedelijke herstructurering, de inpassing van infrastructuur of de inrichting van de openbare ruimte. Het ontwerpen in 4D maakt het mogelijk om projecten al in een vroeg stadium te beleven. Denk hierbij aan zelf kunnen rondlopen in een landschap waarin de windturbines draaien en je de slagschaduw kan volgen. Een dynamische omgeving waarin je direct kan wisselen tussen dag en nacht, verschillende seizoenen, weersomstandigheden en wisselende waterstanden. Dit alles met de mogelijkheid om tijdens het rondkijken zelf het ontwerp nog aan te passen.

Beter ontwerpproces

Met de tools van Innova 4D worden ruimtelijke projecten voor iedereen begrijpbaar. Aanpassingen zijn gelijk zichtbaar en kunnen vanuit verschillende perspectieven worden beleefd.

Meer inzicht

Naast de zichtbare effecten worden ook de onzichtbare effecten van een ruimtelijk project duidelijk. Denk hierbij aan de impact van verschillende waterstanden of de invloed van verlichting in de avond.

Meer draagvlak

Innova 4D neemt interpretatieverschillen over het beoogde eindbeeld weg en zorgt voor meer interactie in het ontwerpproces. Zo ontstaat meer draagvlak.

Toepassingen

Energielandschappen

Met Innova 4D kan snel vanuit verschillende perspectieven gekeken worden naar de impact van windturbines en de landschappelijke inpasssing van zonnevelden.

Infrastructuur

Met Innova 4D stap je in de auto om de landschappelijke inpassing van infrastructuur te ervaren en is er de mogelijkheid deze direct aan te passen.

Transformatie

Innova 4D laat vanuit je vanuit ooghoogte het ontwerp beleven. Van de grotere ruimtelijke opzet tot het kleinste detail in architectuur van gebouwen.

 

 

Vragen? Wij helpen je graag.

Daan van den Berg

Stedenbouwkundige

+31 (0) 6 53 73 43 97

daan@studiod.nu