Menu

Innova 4D

Het is niet altijd makkelijk om bestuur, stakeholders of burgers mee te krijgen in een verandering van de leefomgeving. Ruimtelijke processen duren vaak lang en niet iedereen aan tafel heeft hetzelfde voorstellingsvermogen. Met Innova 4D laten wij realtime zien wat de impact is van ruimtelijke keuzes. Zo maken we ruimtelijke plannen inzichtelijk, bespreekbaar en beoordeelbaar.

Realtime ontwerpen

Innova 4D kan bij alle ruimtelijke projecten worden ingezet. Bijvoorbeeld bij vraagstukken op het vlak van energietransitie, binnenstedelijke herstructurering, de inpassing van infrastructuur of de inrichting van de openbare ruimte. Het ontwerpen in 4D maakt het mogelijk om projecten al in een vroeg stadium te beleven. Denk hierbij aan zelf kunnen rondlopen in een landschap waarin de windturbines draaien en je de slagschaduw kan volgen. Een dynamische omgeving waarin je direct kan wisselen tussen dag en nacht, verschillende seizoenen, weersomstandigheden en wisselende waterstanden. Dit alles met de mogelijkheid om tijdens het rondkijken zelf het ontwerp nog aan te passen.

Beter ontwerpproces

Met de tools van Innova 4D worden ruimtelijke projecten voor iedereen begrijpbaar. Aanpassingen zijn gelijk zichtbaar en kunnen vanuit verschillende perspectieven worden beleefd.

Meer inzicht

Naast de zichtbare effecten worden ook de onzichtbare effecten van een ruimtelijk project duidelijk. Denk hierbij aan de impact van verschillende waterstanden of de invloed van verlichting in de avond.

Meer draagvlak

Innova 4D neemt interpretatieverschillen over het beoogde eindbeeld weg en zorgt voor meer interactie in het ontwerpproces. Zo ontstaat meer draagvlak.

Toepassingen

Energielandschappen

Innova 4D laat je ontwerpen aan energielandschappen. Zo wordt op verschillende schaalniveaus de impact van windturbines zichtbaar en kan gekeken worden naar de landschappelijke inpassing van zonnevelden.

Infrastructuur

Innova 4D laat je ontwerpen aan de landschappelijke inpassing van infrastructuur. Daarbij is het mogelijk om zelf alvast in de auto te stappen en gelijk het nieuwe ontwerp te ervaren en gelijktijdig aan te passen.

Transformatie

Innova 4D laat je ontwerpen aan stedelijke transformatieopgaven. Zo is het mogelijk om realtime ontwerpvarianten te beoordelen en te spelen met de slagschaduw van gebouwen.

 

 

Vragen? Wij helpen je graag.

Daan van den Berg

Stedenbouwkundige

+31 (0) 6 53 73 43 97

daan@studiod.nu

Visualisatie Cobercokwartier Arnhem dag